Γ' Λυκείου Νο 49


Ο όγκος ενός κύβου αυξάνεται με ρυθμό 1,5 cm3/sec. Να βρεθεί ο ρυθμός αύξησης της επιφάνειάς του, όταν ο όγκος είναι 27cm3.

Απάντηση: 2 cm2/sec

Δεν υπάρχουν σχόλια: