Γ' Λυκείου Νο 48


Δίνεται η συνάρτηση f(x)=lnx, x>0. Ποια γωνία σχηματίζει με τον άξονα x΄x η εφαπτομένη της Cf στο σημείο τομής της με τον άξονα x;

Απάντηση: 45ο

Δεν υπάρχουν σχόλια: