Γ' Λυκείου Νο 47


Δίνεται η συνάρτηση f(x)=αx2x. Να βρεθούν τα α,β ώστε η Cf να διέρχεται από το σημείο (3, -9) και να έχει στο σημείο αυτό εφαπτομένη παράλληλη στον άξονα xx.

Απάντηση: α=1, β=-6

Δεν υπάρχουν σχόλια: