Γ' Λυκείου Νο 45


Δίνεται η συνάρτηση

1. Να εξηγηθεί γιατί η f(x) δεν έχει κανενός είδους ασύμπτωτη

2. Να μελετηθεί η f ως προς τη μονοτονία και για εφαρμογή της να επιλυθεί η ανίσωση

ΛΥΣΗ>>>> 21/3/08

Δεν υπάρχουν σχόλια: