Γ' Λυκείου Νο 44


1. Συνάρτηση f είναι ορισμένη και συνεχής σ’ ένα διάστημα Δ. Αν η γραφική παράσταση της y=f(x) στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω στο Δ, τότε ισχύει


2.
Να αποδειχθεί ότι για κάθε


αληθεύει η ανισότητα

ΛΥΣΗ>>>> 21/3/08

Δεν υπάρχουν σχόλια: