Γ' Λυκείου Νο 41


Να λυθεί η εξίσωση:


Απάντηση: x=1

Δεν υπάρχουν σχόλια: