Γ' Λυκείου Νο 39για κάθε x>0, τότε να αποδειχθεί ότι:

1.2.


ΛΥΣΗ>>>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: