Γ' Λυκείου Νο 38


Η καμπύλη (c) βρίσκεται κάτω από τον άξονα των x, στο [α,β]. Αν η επιφάνεια που ορίζεται από την καμπύλη (c), τον άξονα των x και τις ευθείες x=α και x=β, έχει εμβαδό


τότε

1. Να βρεθεί η εξίσωση της καμπύλης (c): y=f(x)

2. Να υπολογισθεί το όριο

.

ΛΥΣΗ>>>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: