Γ' Λυκείου Νο 37

Για μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ ισχύει:

Να αποδείξετε ότι είναι σταθερή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: