Γ' Λυκείου Νο 36


Να προσδιορισθούν όλες οι συναρτήσεις f:RR για τις οποίες ισχύει

α) Η f είναι γνησίως αύξουσα

β) f(x)+g(x)=2x, όπου g=f -1.

Δεν υπάρχουν σχόλια: