Γ' Λυκείου Νο 34

Να αποδείξετε ότι αν η συνάρτηση f, έχει μέγιστη τιμή το Μ, τότε για κάθε x1,x2єDf θα ισχύει:

Δεν υπάρχουν σχόλια: