Γ' Λυκείου Νο 32


Για μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το R, ισχύει f(x+1)=f(x2) για κάθε x. Είναι αντιστρέψιμη;

Απάντηση: Όχι

Δεν υπάρχουν σχόλια: