Γ' Λυκείου Νο 31


Θεωρούμε τις συναρτήσεις με τύπους

Ζητούνται

1. Να υπολογισθεί η h(x).

2. Να εκφραστεί η g(x) συναρτήσει της f(x).

3. Να αποδείξετε ότι για κάθε

4. Να αποδειχθεί ότι

ΛΥΣΗ>>>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: