Γ' Λυκείου Νο 30

Να εξετάσετε αν υπάρχουν συναρτήσεις

,

για τις οποίες έχουμε συγχρόνως

όπου α>1.

ΛΥΣΗ>>>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: