Γ' Λυκείου Νο 29


Ο αριθμός (1+i)2n+(1-i)2n είναι πραγματικός. Πότε είναι αρνητικός;

Απάντηση: Όταν n=4m+2

Δεν υπάρχουν σχόλια: