Γ' Λυκείου Νο 27Έστω ότι (Α+Βi)3=a+bi. Να αποδείξετε ότι:

Δεν υπάρχουν σχόλια: