Γ' Λυκείου Νο 26


Θεωρούμε τη συνάρτηση F με τύπο

1. Να υπολογισθούν τα

2. Να σχηματισθεί πίνακας μεταβολών για την F, και να σχεδιασθεί η γραφική της παράσταση σε ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων

ΛΥΣΗ>>>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: