Γ' Λυκείου Νο 25Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο

Να βρεθούν οι τιμές του πραγματικού αριθμού α, ώστε τα όρια

να είναι πραγματικοί αριθμοί, και να βρεθούν αυτοί.

ΛΥΣΗ>>>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: