Γ' Λυκείου Νο 24


Να βρείτε το άθροισμα των ν-όρων

Σ=i + (2+3i) + (4+5i) + … + [ (2v-2) + (2v-1)i ]

Δεν υπάρχουν σχόλια: