Γ' Λυκείου Νο 21


Αν τον μιγαδικό αριθμό z=x+yi, τον πολλαπλασιάσουμε με τον αριθμό 2+3i, το γινόμενο είναι φανταστικός αριθμός. Να βρεθεί η σχέση που συνδέει τα x, y.

Απάντηση>>>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: