Γ' Λυκείου Νο 20


Έστω z=x+yi. Να βρεθεί ο z, αν είναι γνωστό ότι

είναι πραγματικός.

Απάντηση>>>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: