Γ' Λυκείου Νο 19


Έστω z=x+yi, x,yєR και ω=(x2-y2+x)+(2xy+y)i. Να εκφράσετε τον ω συναρτήσει του z.


Δεν υπάρχουν σχόλια: