Απαντήσεις Ασκήσεων Νο 19-24Άσκηση 19: ω=z2+z

Άσκηση 20: Άπειρες
λύσεις του z: z=(2-2k)+ki, kєR

Άσκηση 21: 2x=3y

Άσκηση 22: x=64+64i

Άσκηση 23: 9

Άσκηση 24:2-ν)+ν2iΔεν υπάρχουν σχόλια: