Γ' Λυκείου Νο 16


Αφού πρώτα μελετηθεί η συνάρτηση f με τύπο
ως προς τα ακρότατα και τις ασύμπτωτες, στη συνέχεια να βρείτε το πλήθος των ριζών της, για τις διάφορες τιμές του αєR.

ΛΥΣΗ>>>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: