Γ' Λυκείου Νο 15


Δίνεται ο μιγαδικός αριθμός

Να βρεθεί η ελάχιστη τιμή του |z-5| όταν xє[0, +oo).

ΛΥΣΗ>>>>


Δεν υπάρχουν σχόλια: