Γ' Λυκείου Νο 12


Υποθέτουμε ότι η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο [0, +οο), με συνεχή παράγωγο και


Να αποδείξετε ότι


ΛΥΣΗ>>>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: