Γ' Λυκείου Νο 102


Δίνεται συνάρτηση

α) Να μελετηθεί ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

β) Να αποδείξετε ότι

Δεν υπάρχουν σχόλια: