Γ' Λυκείου Νο 100


Να προσδιορισθούν τα α, β έτσι ώστε

να είναι συνεχής στο R.

Απάντηση: α=4, β=5/3

Δεν υπάρχουν σχόλια: